Защо наричаме родителите си "мама" и "татко"?


Да наричаме родителите си по начин, различен от мама и татко и техните производни, е извънземна концепция за мнозина, а в някои култури дори се счита за грубо отношение. Защо обаче, ние не си позволяваме да ги наричаме по друг начин, от къде идват тези обръщения и по-любопитното е има ли култури, които не използват тези обръщения? 
Думите "мама" и "татко" могат да бъдат проследени още от съответно 1800 и 1500 години назад. Имат много етимологии, но всъщност кога са изречени за пръв път и от кого, все още е загадка. Дори Оксфордският английски речник признава, че няма доказателства за произхода на думата "татко". Думата "майка" има малко по-различна история. Широко разпространена е тезата, че тя произлиза от по-старата дума "мама", която може да бъде проследена около 1800 години назад в английския език. Тази дума от своя страна може да бъде разгледана в латинския език, където означава "гърди" или "виме". 
Бебешки и детски очила Kietla- www.Reia.bg
Всичко това ни води до удивителния факт, че думата "мама" е еднаква или поне подобна на почти всички езици на Земята. Например ако сте в Холандия можете да чуете децата да се обръщат към майка си с "moeder", в Германия "mutter", а в Италия "madre". Вие ще кажете да, това са европейски езици! Нека тогава проследим коя е думата за "майка" в някои по-екзотични езици, за да видите приликата и там. 
--Китайски: Mãma
--Хинди: Mam
--Африкански: Ma
--Египетски: Mut
--Суахили: Mama


Както можете да забележите има особена тенденция при думата "майка" в различните езици и тя е в произнасянето на звука "м". Има много малки изключения, но почти за всички народи думата започва с буквата "м". 
Думата "татко" със сигурност има много по-различни произношения в различните езици. Съществуват вариации като "татко" на български, "dad" на английски "pappa" на шведски и "pabbi" на исландски. По същия начин на турски, гръцки, суахили, малайски и няколко други езика думата "татко" има свой собствен вариант. 
www.shutterstock.com
Всъщност идеята е да се обясни феноменът, защо родителите говорят за себе си по този начин когато водят диалог с децата си когато те все още са бебета. Естествено за бебетата, независимо в коя част на света са родени, е да започнат да издават точно тези звуци(ма-ма, та-та)когато започват да се учат да говорят. Известно е също така, че по време на този етап бебетата започват да изговарят думите по техен начин, който е близък до правилния, но не е точен. В този период бебетата са склонни да използват по-меките гласни като Б, П и М, което води до почти несъзнателно изговаряне на думи като "мама", "баба" и "тата". 
Това допълнително подкрепя теорията, че тъй като гореспоменатите звуци са най-лесни за бебето и то може да ги повтаря последователно, а родителите ги използват, за да говорят за себе си, думите за майка, баща, баба и дядо са почти идентични в целия свят. Много по-трудно е за бебето да произнася имена и за това "мама" работи като заместител, към който в крайна сметка се придържат всички. 


Що се отнася до въпроса защо думата "мама" е причислена към жената, а не към мъжа се смята, че звуците на тази дума биват издавани от бебето докато е кърмено или хранено с шише. Единствения звук, който бебето може да издаде докато устата му е пълна с мляко е носово и продължително "м". Същия звук то издава и когато е гладно и вижда обекта на своите желания. Макар че никой не може да потвърди, че това е предшественика на "мама", то поне обяснява тенденцията да се употребява звука "м" във всички езици. Няма подобна точна теория за думата "татко"
Има ли всъщност култури, които не се придържат към тази практика? Със сигурност могат да се дадат примери за такива, които не гледат на семейството като на ядро, но не могат да се намерят такива, които да не използват определени думи, с които да се обръщат към родителите си. Ако вие се сещате за такива, можете да ги споделите в коментар. 
Подаръчен сет Софи жирафчето в памучна чанта- www.sophiegiraffe.bg


Източник: www.todayifoundout.com
Share on Google Plus

Happy mama

"Усмивка никъде не се продава, но има я в неограничен запас. Тя само като дар се дава и безкрайно ценна е за нас. Не трябва ти да си вълшебна, да омайваш с чудеса, а трябва просто да носиш името най-щастлива мама на света!"