Какъв ефект имат очакванията на родителите върху децата?


Очакванията на родителите за тяхното дете могат да имат силно влияние върху неговата мотивацията и собствени му очаквания. Докато разумните и реалистични очаквания могат да насърчат детето, нереалистично високите очаквания могат да предизвикат провал. По същия начин занижените очаквания могат да демотивират децата и да им попречат да разгърнат пълния си потенциал. 

Продължаването на семейните модели
Нереалистичните родителски очаквания много често произтичат от амбициите на самите родители. Според специалисти по семейните въпроси, родителите често се опитват да компенсират собствените си незадоволени в детството нужди, като ги прехвърлят върху собствените си деца. Например, някои родители, които не са доволни от собствените си академични изяви обикновено наблягат много силно на академичното представяне на децата си. Като цяло родителите трябва да са наясно с нуждите и възможностите на своите деца и да могат да контролират своето собствено съзнание. 
Gro Egg Термометър- www.grobag.bg
Самооценка
Очакванията на родителите за децата им могат да повлияят на начин, по който самите деца възприемат собствените си възможности и потенциал. Например ако родителите имат определени очаквания относно поведението на момичетата и момчетата, то децата често ще започнат да придават субективен характер на тези поведенчески очаквания. Макар родителите да имат положителни вярвания, това също може да повлияе негативно върху възприятията на детето за личните му качества, особено ако родителските желания не съвпадат с тези на детето. 
www.mindinstitute.ro
Самодисциплина
Родителските очаквания са крайъгълен камък в дисциплината на децата. Когато родителите изразяват своето мнение и виждания с любов, подкрепа и ясни виждания за развитието на тяхното дете, то може да възприеме едни добри модели за маниери, за учене, социални умения и други психологически инструменти, които ще са от полза на детето занапред. Въпреки всичко това родителските очаквания могат да бъдат с положителен резултат само ако са тясно свързани с възрастта, уменията и зрелостта на детето. Ако очакванията далеч надхвърлят възможностите на детето това може да е причина за безпокойство и непокорно поведение. Родителите трябва много добре да разграничат индивидуалните умения на своето дете когато изграждат своите очаквания за него. 
Софи жирафчето-Активен център- www.Reia.bg
Успех в учението
Родителските очаквания могат да имат наистина положителен ефект върху академичния успех на децата. В едно проучване, проведено и публикувано по проект на проф. Уилиям Джейнс от Калифорнийския университет в Лонг Бийч е установено, че родителските очаквания, засягащи академичната дейност на децата оказват най-силно влияние върху тях, особено ако родителите участват в мероприятия, организирани в училището на децата им. Така заедно те изграждат едни правила на действие, които в последствие помагат и на двете страни. 
www.businessinsider.com


Източник: www.oureverydaylife.com
Share on Google Plus

Happy mama

"Усмивка никъде не се продава, но има я в неограничен запас. Тя само като дар се дава и безкрайно ценна е за нас. Не трябва ти да си вълшебна, да омайваш с чудеса, а трябва просто да носиш името най-щастлива мама на света!"