7 задължителни умения, които трябва да придобие Вашето дете в училище, за бъде то успешно на бъдещото си работно място!
"Децата са любознателни и креативността у тях, трябва да се окуражава и развива."

Критично мислене и разрешаване, не подминаване, на проблемите!
Училището трябва да учи децата да задават въпроси, които след това да бъдат дискутирани!


Работа в екип!
Децата трябва да се научат да рзботят заедно и да си помагат, а не да се съревновават едни с други!

Гъвкавост и адаптивност!
От време на време на децата трбява да им се напомня, че е нужно да се приспособят към бързо променящата се околна среда!
 
 Инициативност и предприемачество!
Децата трбява да се подстрекават да създават и да бъдат иноватори.

 Да се изказват и пишат правилно! Социални и комуникационни умения!
Правилната комуникация е ключ към знаещото общество!

Правилен прием и анализ на информация!
Децата трябва да се научат да различават фалшивата информация от фактите!
Любопитство и въобръжение!
Децата са любопитни и любознателни. Креативността трябва да бъде стимулирана у тях!

Бъдещото работоспособно поколение, трябва да бъде екстремно адаптивно и да може да учи нови умения бързо. То трябва да бъде подготвено, че работното му място ще се променя много бързо и ще бъде съвкупност от трудни и нови предизвикателства!

А Вашите деца колко от тези умения владеят? 
Share on Google Plus

Happy mama

"Усмивка никъде не се продава, но има я в неограничен запас. Тя само като дар се дава и безкрайно ценна е за нас. Не трябва ти да си вълшебна, да омайваш с чудеса, а трябва просто да носиш името най-щастлива мама на света!"

0 comments:

Post a Comment